Anno 1958 6x11 jubileumweekend

Carnavalsvereniging De Leemknèjers bestaat dit jaar 6x11 jaar en dat wordt gevierd op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 januari. In een grote feesttent bij de rotonde in Oeffelt wordt het spektakel gehouden.


Voor vrijdag- en zaterdagavond dienen kaartjes gekocht te worden. Het programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag 5 januari       21.00 tot 01.00 uur Q-MUSIC THE PARTY
Zaterdag 6 januari    14.00 tot 16.30 uur JEUGD SLEUTELOVERDRACHT

                                 20.00 uur KLEEFSE TÖN
                                 21.00 uur THE PARTY CRIMINALS

Zondag 7 januari      11.11 tot 19.00 uur JUBILEUMRECEPTIE


Kaarten voor het jubileumfeest zijn via de link rechts op deze pagina te bestellen!

INFORMATIE EN HUISREGELS

-  De tent zal op vrijdagavond vanaf 20.00 uur geopend zijn en op zaterdagavond vanaf 19.00 uur. Op zondag zal de tent geopend zijn vanaf 11.00 uur.


- De tent kunt u vinden aan de rotonde in Oeffelt. Kijk hier voor de locatie.


- De kaartverkoop voor vrijdag- en zaterdagavond zal online plaatsvinden. Voor alle dagen geldt vol=vol. Voor zondag worden er geen kaarten verkocht en is er vrij entree.


- Op vrijdag en zaterdag geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Op zondag is iedereen van harte welkom. Wel houden wij ons alle dagen aan de minimale leeftijd van 18 jaar voor het verkrijgen van alcoholische dranken.


- Toegang tot de tent wordt enkel verleend met een geldig entreebewijs.


- Er is een garderobe beschikbaar tegen betaling van € 1,- per jas.


- Consumpties zijn enkel verkrijgbaar middels munten carnavalsvereniging De Leemknèjers uit Oeffelt.


- Munten kunnen in de tent aangekocht worden middels PIN-betaling en contant.


- Bij dronkenschap/ wangedrag zullen wij drankverkoop weigeren. Ook kan bij dronkenschap /wangedrag de toegaan tot de tent geweigerd of ontzegd worden.


- Het is ten strengste verboden om verdovende middelen, drank en/ of wapens mee naar binnen te nemen. Bezoekers kunnen hierop door de beveiliging gecontroleerd en/of gefouilleerd worden.


- Bezoekers verlenen bij betreding van de tent stilzwijgend toestemming aan de organisatie om fotobeelden te maken en openbaar te maken via social media.


- Het bezoeken van het evenement is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie en de medewerkers die namens carnavalsvereniging De Leemknèjers werkzaam of aangesteld zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele dan wel immateriële schade die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden.


- Parkeermogelijkheden zijn er in de dorpskern en nabij het evenemententerrein, dit is op eigen risico.


- Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de beveiligers en medewerkers van carnavalsvereniging De Leemknèjers.

Gouden sponsoren