Anno 1958 Jeugdprins van 1999 Prins									Boy van Daal Prinses						Mayke van Kempen  Adjudant			Kris van den Bogaard Vorst								 Mitch Prijs  Liefspreuk van Boy d’n Urste  " Mit de carnaval zulle wej er teggenan knalle,  net als mit het voetballe "